[Новости][За фирмата][Услуги и цени][Компютри][Дизайн][Kординати]

 


 

[За клиенти][За клиенти]

 

 

   SAVAGE-DESIGN е създаден през 1998г. като първоначално се занимава с разкриване на Интернет игрални зали. В последствие фирмата акцентира своята дейност върху дизайна и рекламата.
   Фирмата се занимава както с color-print предпечат, така и с Уеб дизайн и програмиране в Интернет.

   Фирмата смята за свой най-голям актив своя персонал и продължава да инвестира в неговото развитие.

   Нашата компания вижда своята цел в разширяването на Интернет и предоставяне на услуги на възможно най-голям кръг лица, желаещи да получат своето представяне в Интернет в съответствие с техните желания и възможности.

   В нашия екип са включени специалисти по администрация на UNIX, web-дизайнери, web-програмисти, специалисти по маркетинг и рекламата в web-сайтове.

   Нашите специалисти ще Ви помогнат да създадете сайта на Вашите мечти, осъществявайки вашите най-дръзки желания и капризи.

   Всичко, което желаете да видите на своя сайт, програмиране в различни сложности - от чат и гостова книга до on-line магазини, различен дизайн - от романтичен до високотехнологичен и всичко това Ви предлагаме на приемливи за България цени.

   Нашата поддръжка ще Ви помогне да решите всички проблеми в момента на тяхното появяване. В качестото на допълнителна услуга нашите администратори и мениджъри могът да поемат цялата отговорност за Вашия сървър, от поставянето на страницата до ежедневно обновяване на информацията.

   Ние сме винаги загрижени за удобството на нашите клиенти и за съхраняването на тяхната информация.

 

[в начало] [Входна страница]