[Новости][За фирмата][Услуги и цени][Компютри][Дизайн][Kординати]


 

[За клиенти][За клиенти]

"Savage-Design"
гр. Пловдив
ул. "Костаки Пеев" 5

По технически въпроси:
Бoжан Бояджиев
e-mail: bozhan@savindustry.com
ICQ UIN 14291698
телефон: (0887) 57 47 24

По въпроси за сътрудничество, сключване на договори и разплащане
Даниел Христов
e-mail: hristov@savindustry.com
телефон: (032) 944 162; (032) 944 163
Факс: (032) 944 164
GSM: (0899) 847 207


Пътеводител

гр. Пловдив, ул. "Костаки Пеев" 5 до Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" заставате с лице към входа на универитета тръгвате на ляво, влизате в безистена последния офис в ляво.

схема на маршрута можете да намерите[Карта голям размер]

[в начало] [Входна страница]